Jelentkezés nyelvizsgára

Nyelvvizsga

Kérjük, jelölje, hogy mikor szeretne vizsgázni!

Osztrák Intézet Budapest / Österreich Institut Budapest

Az Ön adatai

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatoknak és a vizsgázó személyi igazolványában szereplő adatoknak egyezni kell!

Számlázási adatok

Csak akkor szükséges kitölteni, ha eltér az értesítési címtől

Kedvezmények *
Kedvezmények

* Kedvezményes vizsgadíjra jogosultak:

 • azok az egy éven belül vizsgát ismétlő vizsgázók, akik az előző alkalommal vagy a szóbeli, vagy az írásbeli vizsgarészen legalább 60%-ot elértek a budapesti Osztrák Intézetben.
 • azok a tanfolyami hallgatók, akik a vizsgát megelőző egy évben tanfolyamon vettek részt.
 • azok, akik a vizsgát megelőző egy éven belül próbavizsgán vettek részt.

Más vizsgahelyen tett vizsgára és tanfolyamra nem vonatkoznak a fenti kedvezmények!

Záró rendelkezések

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam magadott adatokat a vizsgaközpont kizárólag nyilvántartás céljából a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával megőrizze és a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa.

Az ÖSD vizsgaszabályzatát és az Osztrák Intézet fizetési feltételeit ismerem és tudomásul veszem.

 • A hibásan megadott adatok miatt újranyomtatott bizonyítványok költsége a vizsgázót terheli.
 • A jelentkezés a vizsgadíj befizetésével válik érvényessé.
 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.
 • Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet valamint eredményeimet a vizsgaközpont nyilvántartás céljából - a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kezelje és a szükséges adatokat a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa. 
 • Kijelentem továbbá, hogy a Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem. 
 • Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen.
 • Tudomásul veszem, hogy az Osztrák Intézet számlareklamációt (pl. rossz cím) a számla kiállításától számítva 15 napig tud elfogadni. Ezen túl nem áll módjukban új számlát kiállítani.
Jelentkezés nyelvizsgára